به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب:از طرف هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان گاوبندی  و با همکاری بسیج ورزشکاران   این شهرستان یک دوره  مسابقات چوب کشی و تیر کمون جهت ایجاد نشاط و شادابی بین کسانیکه در مرکز باز پروری و ترک اعتیاد ماهان شهرستان حضور دارند  با  حضور جناب آقاي رادمهر فرماندار محترم شهرستان . معاونت محترم فرماندار. ریس اداره ورزش و جوانان شهرستان. ریس اداره بهزیستی و مدیر فنی و حرفه ای شهرستان  و محمود غنی پور متولی هئیت بازیهای بومی و محلی شهرستان گاوبندی  برگزار گردید ...

که  در پایان  در رشته تیرکمون آقایان : علی غلامی. اکبر فتحی. حمید حسن پور. صادق شیر پور و مرتضی رستگار اول تا پنجم شدند.  در رشته چوب کشی آقایان: ناصر روانبخش. داوود سلیمی. ابراهیم غیاثی و علی بروشان اول تا چهارم  شدند.
به نفرات برتر هر رشته جوایزی  اهدا گردید. جوایز مسابقات توسط آقایان عبدالله حکیمی. عبدالصمد رئیسی. محمود دانشیار و خالد محمدی تهیه شده بود.