به گزارش نمک پور  روابط عمومی هئیت بازیهای   بومی و محلی   استان هرمزگان:از طرف هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان گاوبندی  و با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستای قاسمعالی   این شهرستان  مسابقات بازیهای بومی محلی در رشته های چوب کشی و تیرکمون بین اهالی این روستا  ویژه  آقایان در تاریخ 14 مرداد ماه ساعت 18 برگزار گردید.

محمود غنی پور رئیس هئیت بازیهای بومی  و محلی شهرستان گاوبندی در گفتگو با روابط عمومی  هئیت روستایی استان هرمزگان گفت:فینال مسابقه تیرکمون و چوب کشی در حضور فرماندار محترم شهرستان پارسیان جناب آقاي دکتر میرزاد. مهندس جاسمی معاون محترم فرماندار. رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان . بنایی زاده بخشدار محترم مرکزی. امام جماعت روستا. احمد رحمانی از پیشکسوتان ورزش پارسیان. اعضاء شورای اسلامی و دهیارروستا برگزار گردید.  به نفرات اول تا پنجم هر رشته جوایزی اهدا گردید.
در رشته چوب کشی بزرگسالان
نفر اول. حسین  مبارکی
نفر دوم. محسن آتش افروز
نفر سوم.  عقیل سودایی
نفر چهارم. محمد مبارکی

رشته تیرکمون
نفر اول. قدرت مفتاحی
نفر دوم. صالح صالحی
نفر سوم. علی اصغر مفتاح منفرد
نفر چهارم.  حیدر بهزادی
نفر پنجم. محمد هوشیار

چوب کشی نوجوانان
نفر اول.  عبدالله صالحی
نفر دوم.  دانیال بهزادی